חברים שלנו

רשימה מלאה 

כנסים

בקרוב

הרשמה

לחבר איגוד

תשלום

דמי חבר

האגודה הישראלית

האגודה הישראלית לבודקי מוסדות חינוך וסוקרי סיכונים נוסדה על מנת  לאגד את כל העוסקים בתחום הבטיחות והביטחון, מתן עזרה מקצועית וייעוץ בכל הקשור לבטיחות  במוסדות החינוך.

 

בוגרי קורס בודקי מוסדות חינוך של מכון התקנים הישראלים, סוקרי סיכוני העוסקים בתחום  מוזמנים להגיש מועמדות להיות חברים באגודה באמצעות  הקישור להלן :

רשימת חברים

להיות חבר שלנו

בוגרי קורס בודקי מוסדות חינוך של מכון התקנים הישראלים, סוקרי סיכוני העוסקים בתחום  מוזמנים להגיש מועמדות להיות חברים באגודה באמצעות  הקישור להלן :

כנסים

פרטים בקרוב

האגודה הישראלית

לבודקי מוסדות חינוך

וסוקרי סיכונים